Regelgeving

De tele-hartrevalidatie aanpak die er hier aangeboden wordt sluit aan bij het standpunt van de NZA, geeft invulling aan de kennisagenda van de NVVCen zorgt dat u toekomstbestendig de hartrevalidatie kan bieden volgens het nieuwe addendum van de richtlijn hartrevalidatie

Vanuit de commissie cardiovasculaire preventie en hartrevalidatie van de NVVC is er een position statementgeformuleerd waarin wordt aangegeven hoe tele-FIT tijdens deze Coronacrisis vorm te geven is. Ook zijn er afspraken gemaakt met de NZa dat tele-hartrevalidatie vergoed kan worden als aan bepaalde eisen voldaan wordt.

De tele-hartrevalidatie aanpak die er hier aangeboden wordt sluit aan bij het standpunt van de NZA*, geeft invulling aan de kennisagenda van de NVVC**, geeft de mogelijkheid om het BENEFIT-programma aan te bieden en zorgt dat u ook de Corona crisis doelmatig en toekomstbestendig de hartrevalidatie kan bieden volgens de nieuwe addendum van de richtlijn hartrevalidatie*** en de nieuwe financieringsmogelijkheden van de FIT en de PEP. 

*Bron: Bericht NZA 17-03-2020: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/nza-brengt-extra-verruiming-aan-voor-zorg-op-afstand
**Bron:
https://www.nvvc.nl/Wetenschap Innovatie/kennisagenda
***Bron:
https://www.nvvc.nl/Kwaliteit/Richtlijnen/

Financiering

Alle onderdelen van de hartrevalidatie kunnen tijdens de Corona pandemie op afstand worden uitgevoerd volgens de algemene tijdelijke ontheffing van de fysieke face-to-face contacten, zoals de NZa die heeft gepubliceerd. Dat geldt ook voor de teleFIT, indien deze wordt uitgevoerd volgens de praktische richtlijnen zoals beschreven in de ‘position statement’ van de CPH NVVC.

TelePEP

De telePEP wordt vormgegeven volgens het addendum van de multidisciplinaire richtlijn hartrevalidatie. De intake en de 2 PEP-sessies worden dan via beeldbellen verzorgd.

Met de BENEFIT telePEP aanpak en het Vital10 eHealth platform kan de telePEP direct worden aangeboden volgens de richtlijn. Centraal staat dat patiënten in hun eigen omgeving ondersteund worden. Zij worden ook voor de tijd en moeite die zij in hun gezonde leefstijl (blijven) steken. De aanpak is zo ingericht dat de patiënten niet (in groepjes) naar een ziekenhuis of andere locatie te hoeven komen.

Voor meer informatie klik hier

TeleFIT op hoofdlijnen

In de werkgroep cardiovasculaire preventie en hartrevalidatie van de NVVC is een ‘position statement’ gemaakt over hoe de teleFIT op een verantwoorde manier vorm te geven nu er tijdens de Corona crisis geen inspanningstesten en FIT-groepssessies op locatie en kunnen plaatsvinden.

Benodigdheden patiënt thuis:

 • Bloeddrukmeter
 • Nitroglycerine of Isordil bij de hand, indien voorgeschreven/geïndiceerd
 • Telefoon en computer/smartphone met camerafunctie.
 • Een ander volwassen persoon in de ruimte van de patiënt aanwezig zijn tijdens de TeleFIT sessie. Deze persoon zou in staat moeten zijn om bij een calamiteit te helpen (bijv. arts telefonisch te woord staan, bloeddruk te meten, 112 te bellen en zn BLS te geven met instructies van 112).
 • Vrije ruimte (2 m2) in of om het huis om oefeningen te kunnen doen.
 • Een matje of vloerkleed
 • Makkelijk zittende kleding om te kunnen sporten/bewegen
 • Meetlint voor bepalen middelomtrek

Benodigdheden op locatie waar vanuit TeleFIT wordt verzorgd:

 • Goede video en geluidsverbinding (zn gebruik een headset)
 • Arts die op afstand meekijkt
 • Toegang tot de medische gegevens en toegang tot NAW gegevens en tel. nr. deelnemende patiënten