Over BENEFIT

Een gezonde leefstijl ligt ten grondslag aan adequaat cardiovasculair risicomanagement. Echter, huidige initiatieven om een gezonde leefstijl te bevorderen zijn maar mondjesmaat met elkaar verbonden en betrekken vaak niet de omgeving van de patiënt. Om dit op te lossen hebben cardiologen, neurologen, huisartsen, wetenschappers, ondernemers, en patiënten zich verenigd in het BENEFIT project.

Ons doel is een nationaal ecosysteem te creëren waarin evidence-based interventies om een gezonde leefstijl te bevorderen zijn ingebed in een systeem dat mensen beloont voor het ondernemen van acties die bijdragen aan zo’n gezonde leefstijl. Het centrale element van dit ecosysteem is een geavanceerd loyaliteitsprogramma dat mensen aanspoort om langdurig gezond te leven. Weg met het opgestoken vingertje: juist het belonen van een gezonde leefstijl werkt stimulerend! Het ecosysteem dat wij voorzien verbindt publieke en private partijen, integreert bestaande zorg- en leefstijlprogramma’s, heeft een toekomstbestendige financiering, en wordt voortdurend door wetenschappelijke inzichten gevoed. BENEFIT for all!

In het BENEFIT programma is er de afgelopen jaren een aanpak ontwikkeld die het mogelijk maakt om patiënten in de thuissituatie te ondersteunen. Er is een e-Health platform ontwikkeld dat monitoring en begeleiding op afstand mogelijk maakt voor cardiovasculair risicomanagement, leefstijl- en gedragsverandering en (para)medische begeleiding.

Deze aanpak staat ons toe om het BENEFIT programma en bijhorend e-Health platform per direct in te zetten als Telerevalidatie oplossing voor hartpatiënten. De FIT en de PEP module die normaliter tijdens de hartrevalidatie op locatie wordt gegeven, kunnen in de thuissituatie gevolgd worden als ‘Tele-FIT’ en ‘Tele-PEP’ modules met live video-groepssessies. Hierbij worden de patiënten, onder begeleiding van fysiotherapeuten en erkende leefstijlcoaches, voorzien van geïndividualiseerde opdrachten en coaching in het gezondheidsportaal.

Voor meer informatie over het BENEFIT programma kijkt u op www.benefitforall.nl